دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

به نام خداوند

موضوع:

سیری در طلاق

نام دانشجو:

فاطمه بشکوفه

(873704752123)

استاد راهنما:

گشتاسب

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز برازجان

درس: مبانی فناوری اطلاعات