X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
دوشنبه 8 تیر‌ماه سال 1388

عده طلاق و اقسام طلاق

عده : عبارت از مدتی است که زن مطلقه تا انقضای آن حق ندارد با مرد دیگر ازدواج نماید بنابراین می توان عده را عبارت از مدتی دانست که پس از گذشتن آن . زن می تواند با هرکس که بخواهد امر نکاح کند.

عده به سه قسم است :1- عده طلاق 2- عده وفات 3- عده زن در طلاق غایب مفقودالاثر

1-  عده طلاق که عبارت است  سه طهر و یا به بیان دیگر عبارت  است از مدتی که زن در طول ان سه بار  حیض ببیند معمولا این مدت در سه ماه وده روز است "والمطلقات تبرلعبن بانفسهم ثلثه قروء"

2-      عده وفات در شرع اسلام چهار ماه و ده روز اعلام گردیده است

3-      عده زن در طلاق غایب مفقودالاثر:

یکی از انواع طلاق بر اثر غیبت طولانی و در نتیجه مفقود الاثر شدن مرد برای زن حاصل می شود عده این طلاق همان عده وفات یعنی چهار ماه وده روز است زیرا وقتی از روزیکه زن موضوع غیبت غیر متعارف شوهر را به حاکم شرع اطلاع داد چهار سال بگذرد (حاکم فرض می کند این شوهر فوت کرده است و چون شوهر در حکم مرده دانسته شد لذا همسر وی نیز موظف است، عده وفات را نگهدارد و پس از انقضای این مدت می تواند شوهر دیگری اختیار نماید .

اقسام طلاق درشریعت اسلام

در دیانت اسلام دو نوع طلاق پیش بینی شده است یکی طلاق باین ودیگری طلاق رجعی

1-  طلاقی باین : منظور از طلاق باین آنست که بعد از وقوع آن دیگر امکان رجوع برای مرد نیست و اگر وی بخواهد با زن آشتی کند و زندگی زناشویی را از سر گیرد چاره ای جز انعقاد نکاح جدید ندارد .

2-  الف- طلاق زوجه غیر مدخوله یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی با زن واقع شده باشد که در این صورت اگر قبلا میزان مهر تعیین شده باشد یعنی زن دارای مهر المسمی باشد مستحق نصف مهر می باشد و هر گاه نکاح مفوضة البضع باشد یعنی برای زن هنگام نکاح میزان مهر تعیین شده باشد در این صورت زن مستحق مهر المتعه است منظور از مهر المتعه چیزی است که دارای ارزش مالی باشد مثل دستبند ،گردن بند، گوشواره طلا وامثال آن

ب- طلاق یائسه : یعنی طلاق زنیکه استعداد زائیدن را از دست داده است .

ج- طلاق خلع و مبارات : منظور از طلاق خلع آنست که زن به جهت کرامت وبی علاقگی که نسبت به شوهر دارد در مقابل مالی که به شوهرش می دهد از او طلاق می گیرد در این طلاق تا زمانیکه زن مال را که به شوهر پرداخته مطالبه کند شوهر حق ندارد از طلاق رجوع نماید توضیح آنکه در این مورد مقدار مالیکه زن به شوهر می دهد ممکن است همین مهر یا معادل یا بیشتر یا کمتر از میزان مهر باشد بنابراین در طلاق خلع مبلغی که زن باید برای به دست آوردن امتیاز طلاق به مرد بپردازد محدود به حد معینی شده است اما در طلاق مبارات یعنی مواردی که زن و شوهر هر دو از یکدیگر متنفر هستند در این مورد زن حداکثر تا میزان مهر باید به شوهر بپردازد و پرداخت بیش از آن جایز نیست .

د- طلاقی که برای سومین بار و بعد از سه وصلت متوالی واقع شود یعنی دو دفعه رجوع شده باشد و در این صورت طلاق سوم از نوع باین می باشد دراین جا لازم به توضیح است که قید کلمه متوالی برای آنستکه زن درضمن سه طلاق اگر با مرد دیگری ازدواج کرده باشد دیگر طلاق باین نیست .

2-طلاق رجعی : یعنی طلاقی که شوهر در مدت عده حق رجوع داشته باشد بدین معنا که هرگاه بعد از طلاق از عمل خود پشیمان شده بخواهد زندگی زناشویی را مجددا از سر بگیرد و ظرف مدت معینی بتواندبه همسرخود مراجعه و بدون انعقاد نکاح جدید زندگی زناشویی را از سرگیرد.